Пречиствателни станции за битови отпадъчни води и пречистване на питейни води - проектиране, доставка, монтаж

Предлагаме готови Модулни Пречиствателни станции за пречистване на отпадъчни води – от 4 ЕЖ(Еквивалентни жители) до 10000ЕЖ, както и за Питейни води. Модулите могат да се монтират по различен начин:

- вкопани - под земната повърхност
- надземно - в метални контейнери
- смесено - част от съоръженията са вкопани -други надземни
- в сгради

 

Консултации, проекти и програми - за дейности с отпадъци, за качеството на атмосферния въздух, питейни и отпадъчни води.

 

Търговия - продажба на изделията на Виега и от други производители.

 

Изработка на архитектурни 3D визуализации и дизайн (интериори и екстериори)

Предлагаме висококачествени графични услуги в сферата на 3D визуализирането на строителни обекти и интериорния дизайн.